நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் இப்படி செய்து பாருங்கள் /How to make gooseberry pickle

நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் இப்படி செய்து பாருங்கள்

How to make gooseberry pickle?